När den lilla fågeln viskar i ditt öra!

Vi blir så fruktansvärt påverkade av offentliga forum, andras åsikter har aldrig varit så påtagliga, vi slängs in i debatter, skrifter och moraliska dilemman, är vår åsikt vår eller är den er?

Jag har alltid varit dåligt insatt i politik, det står jag för, men nu blir man inslängd, inslängd i 
en tro att man besitter kunskap, inte för att man är påläst, utan för att vi människor påverkar varandra! 


Helt plötsligt viskar en liten fågel i ditt öra, den viskar så högt att vi glömmer bort våra egna värderingar och ståndpunkter, man skall inte glömma bort sin medmänsklighet i allt detta!

Jag skriver aldrig om politik, just för att alla har olika syn på politik, väljer att skriva om att man inte skall glömma bort den väg man vandrar på! Alla behöver vi någon som tar vår hand, just när vi är som svagast!


Kramar ifrån Fru Herr

  • Nära Västerås

Gillar

Instagram fru.herrInstagram fru.herrInstagram fru.herrInstagram fru.herrInstagram fru.herrInstagram fru.herrInstagram fru.herrInstagram fru.herr